Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музичне мистецтво

Науковий журнал «Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музичне мистецтво» є науковим рецензованим виданням відкритого доступу, що публікує статті з актуальних питань теорії та історії українського й світового музикознавства, теоретичних, творчих та методичних проблем розвитку музичного мистецтва у сучасних умовах. У збірнику висвітлюються результати досліджень творчості митців, архівні дослідження, бібліографічні огляди.

Науковий журнал адресовано науковцям, митцям, викладачам, докторантам, аспірантам, магістрантам, і студентам навчальних закладів, усім, дослідникам теоретико-прикладних аспектів українського і світового музикознавства, проблем розвитку музичного мистецтва.


Вісник Київського національного університету культури і мистецтв Серія: «Музичне мистецтво»

ISSN 2616-7581 (print),
ISSN 2617-4030 (online)

Свідоцтво про державну реєстрацію:
КВ № 23136-12976 Р від 08.02.2018

Рік заснування: 2018

Періодичність друку: 2 рази на рік

Мова видання:
українська, російська, англійська (змішаними мовами)

Засновник:
Київський національний університет культури і мистецтв

Головний редактор: Брояко Надія Богданівна, кандидат мистецтвознавства, професор

Заступник головного редактора: Дорофєєва Вероника Юріївна, кандидат мистецтвознавства, доцент

Відповідальний секретар: Чернецька Наталя Григорівна, кандидат мистецтвознавства, доцент

Адреса редакції:
вул. Чигоріна, 20, каб. 41, м. Київ, Україна, 01042

тел.: +38(050)1327042

E-mail: musical-art@knukim.edu.ua, muzika2018@ukr.net

Науковий журнал відображається в наступних базах даних: BASE, Central and East European Index, Crossref, DOAJ, Google Академія, OpenAIRE, Polska Bibliografia Naukowa (PBN), ResearchBib, ROAD: довідник наукових ресурсів відкритого доступу, Scilit, Index Copernicus Journals Master List, Journal Factor, Ulrich's Periodicals Directory, WORLDCAT, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Наукова періодика України (УРАН).

Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.

Науковий журнал «Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музичне мистецтво» дотримується політики відкритого доступу: Budapest Open Access Initiative's definition of Open Access.


Том 3, № 1 (2020)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ТЕОРІЯ

Семіосфера націокультурного простору Гантера PDF
Hanna Karas 8-17
Драматургічні принципи циклічної композиції Пасхального канону (на матеріалі Ірмологіона 70-х – 80-х рр. XVII ст.) PDF
Iryna Kaznokh 18-26

ПРАКТИКА

Просторові ефекти в звучанні музики PDF
Hryhorii Hanzburh 27-36
Акусматична музика: принципи графічної візуалізації PDF
Nataliia Danchenko 37-47
Порівняння акустичних властивостей концертних залів (на прикладі естетичної оцінки звучання музичних творів) PDF
Oleksandr Voitovych 48-58

ІСТОРІЯ

Традиція та новаторство у бандурному виконавстві Василя Ємця PDF (English)
Victor Mishalow 59-70
Розвиток аматорського хорового мистецтва у контексті музичної культури України другої половини ХХ – початку ХХI століття PDF
Petro Andriichuk 71-80

КОНТЕКСТ

«Історія єресі» К. Цепколенко в контексті актуальних тенденцій сучасної хорової творчості PDF
Yevheniia Bondar 81-94

ПЕРСОНАЛІЇ

«Живі струни» Уласа Самчука в контексті джерелознавства бандурного мистецтва (115-літтю від дня народження У. Самчука присвячується) PDF (English)
Violetta Dutchak 95-109