Імагофонія як постмодерний концепт

Автор(и)

  • Андрій Бондаренко Київський національний університет культури і мистецтв, Україна http://orcid.org/0000-0002-6856-991X

DOI:

https://doi.org/10.31866/2616-7581.7.1.2024.303755

Ключові слова:

імагологія, постмодерн, постмодернізм, музичне мистецтво, сучасне музичне мистецтво, українська музика, теорія музики, історія музики, класична музика, естрадна музика

Анотація

Мета дослідження – обґрунтувати концепт імагофонії в межах постмодерного сприйняття імагологічних аспектів музичної творчості. Методологія дослідження спирається на пошуково-аналітичний, семантичний і музикознавчі методи інтонаційного, ладо-гармонічного, інструментознавчого аналізу. Наукову новизну дослідження становить упровадження в науковий дискурс терміна «імагофонія» та його визначення. Висновки. У статті досліджено застосування терміна «імагологія» та похідних термінів («імагеми», «імаготеми», «імаготипи» тощо) від літературознавчого дискурсу до мультидисциплінарного, показано трансформації семантики терміна «імагологія» від референції на образ «Іншого» як приналежного до іншої (щодо автора) національної культури, до гнучкої, що адаптується до інтенцій автора дослідження. Проаналізовано коло музичних творів, що отримали імагологічне висвітлення в науковому дискурсі, та застосовано щодо них термінологічний апарат. На підставі здійсненого аналізу запропоновано впровадити термін «імагофонія» на позначення звукових образів, що репрезентують усталені уявлення в музичній культурі одного народу про музичну культуру іншого народу. Намічено етапи історичної еволюції імагофонії: протоімагофонія (окремі твори Г. Ф. Генделя), рання імагофонія («Турецьке рондо» В. А. Моцарта, цикли пісень європейських народів Л. ван Бетховена), класична імагофонія (опери Дж. Пуччіні «Турандот», «Чіо-Чіо-Сан» та деякі інші романтичної та постромантичної епохи), постімагофонія (твори кінця XX – початку XXI століття неофольклорного напряму), подолання імагофонії (фолькрок на зрілому етапі розвитку). Показано особливості імагофонічного композиторського підходу в умовах взаємодії етнофонізмів і сучасних інструментальних технік. Намічено перспективи подальшого розгалуження та семантичного розширення імагологічного термінологічного апарату.

Біографія автора

Андрій Бондаренко, Київський національний університет культури і мистецтв

Кандидат мистецтвознавства, старший викладач

Посилання

Berehova, O. (2020). Dialoh kultur: obraz Inshoho v muzychnomu universumi [Dialogue of cultures: The image of the Other in the musical universe] [Monograph]. Institute for Cultural Research of the National Academy of Arts of Ukraine [in Ukrainian].

Berehova, O. (2022). The imagosphere of Myroslav Skoryk's opera Moses. Musicology Today, 19(1), 3–27. https://doi.org/10.2478/muso-2022-0001 [in English].

Bondarenko, A. (2021). Ukrainian electronic music in globalisation and national revival. Scientific Journal of Polonia University, 43(6), 9–15. https://doi.org/10.23856/4301 [in English].

Broiako, N. (2020). "Sumnoi drymby zvuky" Ye. Stankovycha v aspekti vtilennia neofolklorystychnykh tendentsii [Ye. Stankovych's "Sad drymba’s sounds" in the aspect of embodiment of the neo-folkloristic tendencies]. Music Art and Culture, 30(1), 19–24. https://doi.org/10.31723/2524-0447-2020-30-1-3 [in Ukrainian].

Hara, K. (2003). Puccini's use of Japanese melodies in Madama Butterfly [Master's thesis, University of Cincinnati]. OhioLINK Electronic Theses and Dissertations Center. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=ucin1060955367 [in English].

László, F. (2007). Die rondoform in Mozarts Alla Turca [The rondo form in Mozart's Alla Turca]. Acta Mozartiana, 54(1–2), 71–74 [in German].

Leerssen, J. (2007). Imagology: History and method. In M. Beller & J. Leerson (Eds.), Imagology (pp. 17–32). Brill. https://doi.org/10.1163/9789004358133_003 [in English].

Nalyvaiko, D. S. (2005). Literaturoznavcha imaholohiia: predmet i stratehii [Literary imagology: Subject and strategies]. Literaturna komparatyvistyka, 1, 27–44 [in Ukrainian].

Posokhov, S. I. (2016). "Svoi", "chuzhi", "inshi": problemy ta perspektyvy imaholohii ["Their", "Alien", "Other": The problems and prospects of imagology]. Kharkiv Historiography Collection, 15, 28–41 [in Ukrainian].

Pupurs, I. V. (2017). Skhid u dzerkali romantyzmu (imaholohichna paradyhma romantychnoho oriientalizmu: na materiali zakhidno- y skhidnoievropeiskykh literatur kintsia XVIII– XIX st.) [The East in the mirror of romanticism (imagological paradigm of romantic orientalism: On the material of Western and Eastern European literature of the end of the XVIII–XIX centuries)] [Monograph]. Universytetska knyha [in Ukrainian].

Regiewicz, A. (2018). Muzyka jako przestrzeń dyskursu imagologicznego. Mickiewicz – Stasiuk – Haydamaky [Music as the platform for imagological discourse. Mickiewicz – Stasiuk –Haydamaky]. Philological Review, 2(12), 110–118. https://doi.org/10.31499/2415-8828.2.2018.152030 [in Polish].

Tymofeienko, A. V. (2018). Imaholohichnyi metod doslidzhennia kulturnykh tekstiv (na prykladi kinomaterialiv) [Imagological method of the study of cultural texts (on the example of cinema)]. Ukrainian Culture: The Past, Modern Ways of Development. Branch: Culturology, 29, 135–139. https://doi.org/10.35619/ucpmk.vi29.135 [in Ukrainian].

Wang, Yu. (2021). Imaholohichnyi dyskurs vtilennia obrazu Turandot v svitovii muzychnii kulturi [Imagological discourse of creation of the Turandot’s image in the world musical culture] [PhD Dissertation, Lviv National Music Academy named after Mykola Lysenko]. https://bit.ly/3SEjgEW [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-17

Як цитувати

Бондаренко, А. (2024). Імагофонія як постмодерний концепт. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музичне мистецтво, 7(1), 16–28. https://doi.org/10.31866/2616-7581.7.1.2024.303755

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ