Редакційний штат

Головний редактор

Михайло Поплавський, доктор педагогічних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв (Україна)
e-mail: pomm20180326@gmail.com
ORCID ID | Web of Science ResearcherID | Scopus Author ID | Google Scholar

Заступник головного редактора

Надія Брояко, кандидат мистецтвознавства, професор, Київський національний університет культури і мистецтв (Україна)
e-mail: nbroiako@gmail.com
ORCID ID | Web of Science ResearcherID | Scopus Author ID | Google Scholar

Відповідальний секретар

Вероніка Дорофєєва, кандидат мистецтвознавства, доцент, Київський національний університет культури і мистецтв (Україна)
e-mail: knukim_music@ukr.net
ORCID ID | Web of Science ResearcherID | Scopus Author ID | Google Scholar

Редакційна колегія

Тетяна Гуменюк, доктор філософських наук, заслужений працівник освіти України, професор, Київська муніципальна академія музики імені Р. М Глієра (Україна)
e-mail: t_gumenyuk@ukr.net
ORCID ID | Web of Science ResearcherID | Scopus Author ID | Google Scholar

Ольга Бігус, кандидат мистецтвознавства, професор, Київський національний університет культури і мистецтв (Україна)
e-mail: olga.bigus@gmail.com
ORCID ID | Web of Science ResearcherID | Scopus Author ID | Google Scholar

Ірина Зінків, доктор мистецтвознавства, професор, Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка (Україна)
e-mail: і.zinkiv@gmail.com
ORCID ID | Web of Science ResearcherID | Scopus Author ID

Ганна Карась, доктор мистецтвознавства, професор, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, (Україна)
e-mail: karasg@ukr.net
ORCID ID | Web of Science ResearcherID | Scopus Author ID | Google Scholar

Алла Черноіваненко, доктор мистецтвознавства, професор, Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової (Україна)
e-mail: alla_ch-ko@ukr.net
ORCID ID | Google Scholar

Рута Станевичюте, керівник наукового центру, Литовська академія музики і театру (Литва)
e-mail: ruta.staneviciute@gmail.com
ORCID ID | Scopus Author ID

Айнур Казтуганова, кандидат мистецтвознавства, асоційований професор, Інститут літератури і мистецтва імені М. О. Ауезова (Казахстан)
e-mail: ai.zhasaganbergen@gmail.com
ORCID ID | Web of Science ResearcherID | Scopus Author ID