Редакційний штат

Головний редактор

Михайло Поплавський, Київський національний університет культури і мистецтв, (Україна)
e-mail: pomm20180326@gmail.com
ORCID ID | Web of Science ResearcherID | Scopus Author ID

Заступник головного редактора

Надія Брояко, Київський національний університет культури і мистецтв, (Україна)
e-mail: nbroiako@gmail.com
ORCID ID

Відповідальний секретар

Вероніка Дорофєєва, Київський національний університет культури і мистецтв, (Україна)
e-mail: knukim_music@ukr.net
ORCID ID

Редакційна колегія

Ірина Зінків, Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка (Україна)
e-mail: і.zinkiv@gmail.com
ORCID ID | Web of Science ResearcherID

Ганна Карась, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, (Україна)
e-mail: karasg@ukr.net
ORCID ID

Роман Мніх, Варшавський університет, (Польща)
e-mail: r.mnich3@uw.edu.pl
ORCID ID

Алла Черноіваненко, Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової (Україна)
e-mail: alla_ch-ko@ukr.net
ORCID ID

Марина Погребняк, Бердянський державний педагогічний університет, (Україна)
e-mail: pogrebnyak.modern.ballet@gmail.com
ORCID ID

Ольга Бігус, Київський національний університет культури і мистецтв, (Україна)
e-mail: olga.bigus@gmail.com
ORCID ID | Scopus Author ID