DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7581.3.1.2020.204343

«Історія єресі» К. Цепколенко в контексті актуальних тенденцій сучасної хорової творчості

Yevheniia Bondar

Анотація


Мета дослідження – презентація аналізу хорового твору К. Цепколенко, як прикладу твору-деструкції в галузі нової сакральної хорової музики. Завданнями роботи визначено: виявлення особливостей поетично-смислових, музично-виразних векторів кантати; виокремлення провідних художньо-стильових підходів; розгляд авторських прийомів та засобів інтонаційно-художнього мовлення; висвітлення концепції жанру твору-деструкції, як провокативного напрямку в галузі неосакральної хорової музики.

Методологія дослідження. Методами дослідження є аналітично-музикознавчий, системний, текстологічний, а також загальнонаукові підходи.

Наукова новизна дослідження зумовлена тим, що в ній запропонована оригінальна типологія щодо класифікації творів нової сакральної хорової музики; вперше до наукового обігу введено нотний текст хорового твору К. Цепколенко; запропоновані нові підходи до аналізу художнього тексту сучасних хорових творів.

Висновки. «Історія єресі» К. Цепколенко є оригінальним прикладом індивідуальної авторської концепції релігійно-сакральної ідеї християнства, яка реалізується шляхом заперечення/деструкції та утворює унікальний смисловий вектор розвитку музично- виразного комплексу хорової партитури. В кантаті відсутні сталі стильові показники неосакрального напрямку, але звернення до релігійної тематики «провокує» і композитора, і слухача на певні рефлексії філософського і музично-семантичного складу. Концептуальні жанрові пріоритети композитора стають своєрідним символом ідейної амбівалентності «нової сакральності».


Ключові слова


хорова творчість; неосакральність; твори-деструкції; кантата; нова сакральна хорова музика

Повний текст:

PDF

Посилання


Barsov, N. I. (1993). Eres [Heresy]. In S. S. Averintsev (Ed.), Khristianstvo. Entsiklopedicheskii slovar [Christianity. Encyclopedic Dictionary] (Vol. 1, pp. 534-535). Bolshaia rossiiskaia entsiklopediia [in Russian].

Bondar, Ye. M. (2014). Nova sakralna muzyka: khudozhno-stylovyi syntez tradytsii ta novatsii [New Sacred Music: An Artistic-Style Synthesis of Traditions and Innovations]. Musical Arts and Culture, 19, 254-265 [in Ukrainian].

Bondar, Ye. M. (2017). Syntez yak fenomen dukhovnoi khorovoi muzyky [Synthesis as a phenomenon of spiritual choral music]. Hodyshak Unyverzyteta u Nyshu, 8, 383-395 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.5937/gufv1701383B

Levik, B. (1974). Kantata [Cantata]. In Iu. V. Keldysh (Ed.), Muzykalnaia entciklopediia [The Music Encyclopedia] (Vol. 2, pp. 697-700). Sovetskaia entciklopediia [in Russian].

Myslyva, V. M. (2010). Dva profili odnoho oblychchia zhertovnosti (Miriam u Lesi Ukrainky ta Oksany Zabuzhko) [Two profiles of one victim (Miriam in Lesi Ukrainka and Oksana Zabuzhko)]. Literaturoznavchi studii, (4), 136-143 [in Ukrainian].

Paisov, Iu. (1999). Motivy khristianskoi dukhovnosti v sovremennoi muzyke Rossii [Motives of Christian spirituality in contemporary music of Russia]. In Iu. I. Paisov (Ed.), Traditcionnye zhanry russkoi dukhovnoi muzyki i sovremennost [Traditional genres of Russian sacred music and modernity] (Issue 1, pp. 150-189). Kompozitor [in Russian].

Tereshchenko, A. (2012). Kantata [Cantata]. Entsyklopediia suchasnoi Ukrainy. http://esu.com.ua/search.php?surname=%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0&litera=%D0%9A [in Ukrainian].

Zabuzhko, O. (2007). Notre Dame d`Ukraine: Ukrainka v konflikti mifolohii [Notre Dame d`Ukraine: Ukrainian in Conflict of Mythologies]. Fakt [in Ukrainian].

Zosim, O. (2018). Liturhichnyi sakralnyi tekst u serednovichnii i novochasnii yevropeiskii kulturnii paradyhmi [The liturgical sacred text in the medieval and modern European cultural paradigm]. National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald, 3, 288-293 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.32461/2226-3209.3.2018.147484


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2020 Євгенія Бондар

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |