Фонетичний метод постановки голосу в контексті викладання освітньої компоненти «Вокально-хорова техніка»

Автор(и)

  • Ярослав Комарніцький Київський національний університет культури і мистецтв, Україна https://orcid.org/0000-0002-7978-8130

DOI:

https://doi.org/10.31866/2616-7581.6.2.2023.291085

Ключові слова:

фонетичний метод постановки голосу, приголосні, голосні, фонація, артикуляція, академічна манера співу

Анотація

Мета дослідження – охарактеризувати та проаналізувати деякі технології фонетичного методу академічної постановки голосу, виявивши їх ефективність у подоланні вокальних проблем співака-початківця на основі власного досвіду роботи зі здобувачами освіти в межах освітньої компоненти «Вокально-хорова техніка». Методологія дослідження. У статті використано методи аналізу літератури з обраної теми; класифікації базових фонем української мови; диференціації особливостей артикуляційного формування голосних і приголосних; метод дедукції, спрямований на аналіз певного фонетичного поняття та роботу артикуляційного апарату крізь призму вокальної фонації; метод індукції застосовано для аналізу прийомів традиційного застосування тих чи тих вокальних вправ у контексті загальних фонетичних закономірностей; спостереження на основі досвіду роботи зі здобувачами, що мають проблеми з артикуляційним апаратом у процесі співу. Наукова новизна дослідження полягає в аналізі застосування елементів фонетичного методу постановки голосу на основі власного практичного досвіду викладання освітньої компоненти «Вокально-хорова техніка» в контексті формування фахових СК та ПРН. Висновки. У запропонованому дослідженні розглянуто важливі, на наш погляд, аспекти фонетичного методу постановки голосу. У межах викладання освітньої компоненти «Вокально-хорова техніка», що спрямована на вдосконалення індивідуальної вокальної техніки хорового співака та формування навичок практичної взаємодії вокалістів у контексті ансамблевого й хорового співу, педагогу потрібно розробити студентоцентровану, індивідуалізовану систему підготовки здобувачів, що, безумовно, буде охоплювати технічно обґрунтовані прийоми видатних вокальних педагогів, науковців. Здобувачам освіти в процесі опанування цього курсу важливо зрозуміти, як мають працювати артикулятори, відчути можливу наявність м’язових затисків, набути навичок м’язового самоконтролю.

Біографія автора

Ярослав Комарніцький, Київський національний університет культури і мистецтв

Асистент кафедри музичного мистецтва

Посилання

Antoniuk, V. H. (2007). Vokalna pedahohika (solnyi spiv) [Vocal pedagogy (solo singing)]. Vipol [in Ukrainain].

Antoniuk, V. H. (2012). Vokalna pedahohika (solnyi spiv) [Vocal pedagogy (solo singing)] (2nd ed.). LAT & K [in Ukrainain].

Antoniuk, V. H. (2017). Vokalna pedahohika (solnyi spiv) [Vocal pedagogy (solo singing)] (3rd ed.). Bykhun V. Yu. [in Ukrainain].

Danylchuk, O. Ya. (2019). Aktualnist fonetychnoho metodu v protsesi vykhovannia spivaka vykonavtsia [Actuality of the phonetical method in the process of education of the singer]. Young Scientist, 10(74), 53–56 https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-10-74-12 [in Ukrainain].

Khomenko, A. B. (2012). Fonetychnyi metod u vokalno-vykonavskii praktytsi [Phonetic method in vocal performance practice]. Problemy mystetskoi osvity, 7, 127–135 [in Ukrainain].

Kovbasiuk, A. M. (2012). Fonetyka movy ta yii vplyv na spiv [Language phonetics and its impact on singing]. Visnyk of the Lviv University. Series Art Studies, 11, 117–122 [in Ukrainain].

Krechko, N., & Riazhko, O. (2022). Nimetska systema Fach yak pryklad fakhovoi klasyfikatsii holosiv v suchasnomu vokalno-opernomu mystetstvi [German Fach system as an example of professional classification of voices in modern vocal and opera art]. Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Musical Art, 5(1), 46–55. https://doi.org/10.31866/2616-7581.5.1.2022.258147 [in Ukrainain].

Mykysha, M. V. (1971). Praktychni osnovy vokalnoho mystetstva [Practical basics of vocal art] (M. Holovashchenko, Ed.). Muzychna Ukraina [in Ukrainain].

Nakonechna, L. B. (2014). Suchasna ukrainska mova. Fonetyka. Orfoepiia. Morfonolohiia. Hrafika. Orfohrafiia [Modern Ukrainian language. Phonetics. Orthoepy. Morphonology. Graphics. Orthography] (2nd ed.). NAIR [in Ukrainain].

Yevtushenko, D. H., & Mykhailov-Sydorov, M. H. (1963). Pytannia vokalnoi pedahohiky: istoriia, teoriia, praktyka [Issues of vocal pedagogy: history, theory, practice]. Mystetstvo [in Ukrainain].

Zarickij, L. A, Trinos, V. A, & Trinos, L. A. (1984). Prakticheskaja foniatrija [Practical phoniatry]. Vyshcha shkola [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-20

Як цитувати

Комарніцький, Я. (2023). Фонетичний метод постановки голосу в контексті викладання освітньої компоненти «Вокально-хорова техніка». Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музичне мистецтво, 6(2), 155–165. https://doi.org/10.31866/2616-7581.6.2.2023.291085

Номер

Розділ

ПРАКТИКА