Відновлення традицій римо-католицької церковної музики Галичини (з ХІХ століття)

Автор(и)

  • Світлана Гуральна Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченка, Україна https://orcid.org/0000-0001-5056-1664

DOI:

https://doi.org/10.31866/2616-7581.5.2.2022.269678

Ключові слова:

Галичина, римо-католицький обряд, органна школа, церковна музика, композитор

Анотація

Мета дослідження – висвітлити передумови та умови розвитку органно-співочого виконання римо-католиків в Галичині на перетині ХІХ–ХХ ст., що вплинули на сучасний стан розвитку церковної музики. Методологія дослідження. На основі принципів об’єктивності та неупередженості розглянуто передумови розвитку римо-католицької музики в Галичині, починаючи з ХІХ ст. Порівняльно-історичний метод використано для проведення хронологічних паралелей привнесення римо-католицького обряду на українські та польські землі. Структурно-функціональний метод використано під час розгляду започаткованого у ХІХ ст. процесу оновлення літургійних виконавських традицій римо-католицької музики, що з’явився в Галичині завдяки тісній взаємодії із країнами Західної Європи. Зазначено вплив цециліянського та бернардинського рухів на сакральне мистецтво. Історико-ретроспективний метод застосований з метою відтворення історико-суспільної проблематики розвитку духовного мистецтва ХІХ– ХХ ст. Наголошено на локальних та західноєвропейських постановах ХХ ст. та низці прийнятих офіційних документів, що вплинули на оновлення церковного виконавства. Соціокультурний метод був використаний для зазначення впливу органних шкіл провідних музично-освітніх осередків у Львові, Кракові, Тарнові та Перемишлі на підвищення професійних компетентностей виконавців. Культурологічний метод застосовувався для висвітлення низки мистецьких духовних заходів за участю світських та духовних колективів, завдяки чому було введено в науковий обіг раніше невідомих композиторів. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що у статті висвітлено історико-культурну поліконфесійну специфіку співжиття різних етносів у малодослідженій Галичині. Репрезентовано стан літургійної практики в римо- католицькому обряді, висвітлено причини появи цециліянського руху в Європі та його вплив на римо-католицькі церковно-співочі традиції в Галичині, підкреслено важливість офіційних документів РКЦ. Зазначено низку навчальних закладів вокально-хорового спрямування та школи для органістів у Львові, Кракові, Перемишлі, Тарнові. Звернено увагу на активізацію організації музичного життя регіону та появу видавництв, що сприяли швидкому реформуванню римо-католицького літургійного виконавства ще з ХІХ ст. Висновки. У підсумку зазначено, що церковна музика римо- католицького обряду Галичини у ХХ ст. зазнала значних оновлень, повертаючись до григоріанського співу та канонів поліфонічної літургійної музики, а покращення рівня органно-співочого виконавства зумовило вивчення відповідних предметів вже в сучасних університетах.

Біографія автора

Світлана Гуральна, Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченка

Кандидат мистецтвознавства, старший викладач кафедри мистецьких дисциплін та методик їх навчання

Посилання

Akta lużne, organaści 1900–1907 [Loose files, organists 1900–1907]. (ca. 1907). Archiwum Kurii Metropolitalnej Częstochowskiej w Częstochowie (No. 171), Częstochowa, Polska [in Polish].

Bilski, Ł. (2013). Organista liturgiczny w historii i dokumentach Kościoła rzymskokatolickiego [Liturgical organist in the history and documents of the Roman Catholic Church]. In J. Bramorski (Ed.), Muzyka Sakralna w wymiarze kulturowo-edukacyjnym. Inspiracje i wyzwania [Sacred Music in the Cultural and Educational Dimension. Inspirations and Challenges] (pp. 90–118). Stanisław Moniuszko Academy of Music in Gdańsk [in Polish].

Cybulski, S. (1897). Słów kilka o śpiewie kościelnym w Krakowie [A few words about church singing in Krakow]. Śpiew kościelny, 12, 282 [in Polish].

Filaber, A. (2015). Troska o edukację i formację organistów na przykładzie działalności ks. Wojciecha Lewkowicza [Concern for the education and formation of organists on the example of the activity of Fr. Wojciech Lewkowicz]. In J. Bramorski (Ed.), Tradycja i współczesność w muzyce sakralnej (pp. 33–46.). Akademia muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Stanisław Moniuszko Academy of Music in Gdańsk [in Polish].

Grabovska, O. (2005). Spilni oznaky dukhovnoho vidrodzhennia: Tserkva i rozvytok muzychno-vykonavskoi kultury Lvova kintsia XX – pochatku XXІ stolittia [Common features of spiritual revival: the Church and the development of musical and performing culture of Lviv in the late 20th and early 21st century]. Scientific Issues of Ternopil National Pedagogical Volodymyr Hnatiuk University. Series: Art Studies, 1(13), 67–74 [in Ukrainian].

Matoga, P. (2016). W trosce o piękno liturgii. Historia organów w wybranych kościołach klasztornych Krakowa [Concerned about the beauty of the liturgy. The history of organs in selected monastery churches in Krakow]. In Muzyka sakralna. Piękno ocalone i ocalające [Sacred music. Beauty Saved and Saving] (pp. 68–92.). Stanisław Moniuszko Academy of Music in Gdańsk [in Polish].

Pośpiech, R. (2006). Muzyka religijna poza celebracjami liturgicznymi w świetle dokumentów kościoła [Religious music beyond liturgical celebrations in the light of church documents]. In J. Krassowski (Ed.), Musica Sacra 2 (pp. 21–37). Stanisław Moniuszko Academy of Music in Gdańsk [in Polish].

Rakowski, T. (2011). Idee ruchu cecyliańskiego drogą współczesnej odnowy muzycznego życia liturgicznego [Ideas of the Cecilia movement as a way of contemporary musical renewal in liturgical life]. In J. Bramorski (Ed.), Musica Sacra 7 (pp. 41–54). Stanisław Moniuszko Academy of Music in Gdańsk [in Polish].

Sprawozdanie diecezjalnej szkoły organistów za r. 1901–1902 [Report of the diocesan school of organists for 1901–1902]. (1902). Currenda, 12, 82–83 [in Polish].

Turała, R. (2006). Odnowa muzyki kościelnej w Polsce od końca XIX wieku do wybuchu II wojny światowej [Renewal of church music in Poland from the end of the 19th century to the outbreak of World War II]. In J. Krassowski (Ed.), Musica Sacra 2. (pp. 126–155). Stanisław Moniuszko Academy of Music in Gdańsk [in Polish].

Turała, R. (2010a). Certciliański ruch odnowy muzyki kościelnej na ziemiach polskich do 1939 roku [Certsilian movement for the renewal of church music in Poland until 1939]. Publishing House The Pontifical University of John Paul II in Krakow [in Polish].

Turała, R. (2010b). Rola kościoła w kształtowaniu współczesnej kultury muzyczney w Polsce [The role of the church in shaping contemporary musical culture in Poland]. In J. Bramorski (Ed.), Musica Sacra 5 (pp. 12–28). Stanisław Moniuszko Academy of Music in Gdańsk [in Polish].

Turzyński, L. (1913). Sprawozdanie zarządu szkoły organistów za rok 1912/1913 [Report of the board of the school of organists for 1912/1913]. Kronika Diecezji Prszemyskiej, 13(12), 343 [in Polish].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-22

Як цитувати

Гуральна, С. (2022). Відновлення традицій римо-католицької церковної музики Галичини (з ХІХ століття). Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музичне мистецтво, 5(2), 185–198. https://doi.org/10.31866/2616-7581.5.2.2022.269678

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ