Наукова творчість Ільхама Назарова, яскравого представника сучасної школи вокального виконавства Азербайджану

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31866/2616-7581.3.2.2020.219158

Ключові слова:

Ільхам Назаров, музична наука Азербайджану, особливості контртенорового виконавства, Муслім Магомаєв, наукове дослідження, вокальне виконавство

Анотація

Заслужений артист Азербайджанської Республіки Ільхам Назаров є яскравим представником Азербайджанської школи вокального виконавства XXI століття. Він увійшов в історію мистецтва вокального виконавства Азербайджану як перший виконавець, що володіє контртеноровим звуковим тембром, широкими можливостями вокального виконавства, звуковим діапазоном обсягом 5 октав. Сфера діяльності І. Назарова широка і різноманітна. Значний напрямок його багатостороннього професійного шляху становить наукова творчість. У представленій статті обґрунтовується важливість написаних виконавцем наукових творів для музичної науки Азербайджану. Зазначено, що наукова творчість І. Назарова вперше досліджується послідовно й системно.

Мета дослідження полягає у вивченні особливостей наукової діяльності І. Назарова, визначенні його авторської методики та аналізі багатогранності наукового доробку.

Методологію дослідження складають методи аналітичного та хронологічного аналізу, спрямовані на ґрунтовне вивчення наукової діяльності музиканта. Систематизовано особливості наукового доробку І. Назарова та встановлено зв’язок з його педагогічною практикою.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше розглядається наукова творчість І. Назарова – визначено важливість його авторської методики, схарактеризовано різноманітність тематики творів, напрямки наукової діяльності, нововведення, внесені ним в музикознавство Азербайджану, а також теоретичну та практичну значущість зазначених дослідницьких робіт. Водночас в статті описано дослідження, проведені на основі особливостей контртенорового звукового тембру І. Назарова, а також його дослідницька робота щодо народного артиста СРСР, видатного діяча Мусліма Магомаєва.

Висновки. Науково-дослідницькі роботи становлять велику значущість у творчості І. Назарова. Попри те, що музикант займається науковою діяльністю з 2015 року, він є автором численних наукових статей, методичних рекомендацій, навчальних програм, навчальних посібників тощо. Деякі теми, досліджувані І. Назаровим, вперше вивчені в музичній науці Азербайджану. Можемо виокремити вивчення особливостей контртенорового звукового тембру і дослідження творчості народного артиста СРСР Мусліма Магомаєва. Перша наукова стаття, автором якої є І. Назаров, пов’язана саме з контртеноровим звуковим тембром. У книзі «Методика контртенорового виконавства» дослідник описує особливості контртенорового звука і науково доводить природність такого звука.

Основною характерною особливістю наукової діяльності І. Назарова є застосування сучасних методів дослідження. Так, в дисертаційній роботі, пов’язаній з вивченням творчості М. Магомаєва, І. Назаров описує виконавські особливості з допомогою фізичних параметрів і комп’ютерних програм на прикладі твору каватини Фігаро, виконаного відомим співаком. Даний метод вперше застосований в музичній науці Азербайджану і є важливим кроком у вивченні особливостей вокального виконавства.

Біографія автора

Vugar Humbatov, Бакинська музична академія імені Узеіра Гаджибейлі

Доктор філософських наук, завідувач відділу по роботі з іноземними студентами, старший науковий співробітник

Посилання

Abdullazade, G. (2020). Ilham Nazarov: serhedsiz ses... [Ilham Nazarov: A Boundless Voice...]. Savad [in Azerbaijani].

Ardran, G. M., & Wulstan, D. (1967). The Alto or Countertenor Voice. Music and Letters, 48(1), 17-22. https://doi.org/10.1093/ml/XLVIII.1.17.

Bakirova, G. (2019). İlham Nazarovun opera ifachiliginda bezi khususiyyetler [Some Features in Ilham Nazarov's Operitic Creativity]. The World of Music, 4(81), 108-115 [in Azerbaijani].

Bakirova, G. (2020). İlham Nazarov – Azerbaycan vokal ifachilig senetinde yeni merhele [Ilham Nazarov – a New Stage at Azerbaijani Vocal Performance Art]. Madaniyyat.Az, 329, 64-67 [in Azerbaijani].

Kenneth, T. (2001). Vocal Intensity in Falsetto Phonation of a Countertenor: An Analysis by Synthesis Approach. The Journal of the Acoustical Society of America, 110(3), 1667. https://doi.org/10.1121/1.1396331.

Kukhmazova, Y. (2020). Azerbaycan vokal ifachiligi kontekstinde Ilham Nazarov yaradiciliginin novatorlug khususiyyetlerine dair [On the İnnovative Features of the Creativity of Ilham Nazarov in the Context of Azerbaijani Vocal Performance Art]. Actual Problems of Music Science, Culture and Education, 1(8), 61-69 [in Azerbaijani].

Lindestad, P. A., & Södersten M. (1988). Laryngeal and Pharyngeal Behavior in Countertenor and Baritone Singing – A Videofiberscopic Study. Journal of Voice, 2(2), 132-139. https://doi.org/10.1016/S0892-1997(88)80069-9.

Nazarov, I. (2017). Kontrtenor: Tanrinin bexsh etdiyi geyri-adi ses tembri [Countertenor: An Unusual Voice Timbre Given by God]. Madaniyyat.AZ, 316, 73-75 [in Azerbaijani].

Nazarov, I. (2019a). Azerbaycan klassik ve estrada vokal ifachiliginin inkishafina gisa nezer [Brief Overview of the Development of Azerbaijani Classical and Variety Vocal]. Madaniyyat.AZ, 326, 52-55 [in Azerbaijani].

Nazarov, I. (2019b). Muslum Magomayevin ifasinda Figaronun kavatinasinin vokal ve akustik tehlili [Vocal and Acoustic Analysis of the "La Cavatina di Figaro" Performed by Muslim Magomayev]. Conservatory, 2(44), 30-37 [in Azerbaijani].

Nazarov, I. (2020a). Muslum Magomayevin vokal ifachilig uslubunun seciyyəvi elementleri [Typical Elements of Muslim Magomayev’s Vocal Performance Style]. Conservatory, 1-2(47), 107-115 [in Azerbaijani].

Nazarov, I. (2020b). Osobennosti interpretatsii romansov U. Gadzhibeyli v ispolnenii Muslima Magomaeva [Propertıes of Interpretatıon of U. Hajibeyli's Romances Performed by Muslim Magomayev]. Music and Time, 2, 23-29 [in Russian].

Parrot, A. (2015). Falsetto Beliefs: the "Countertenor" Cross-Examined. Early Music, 43(1), 79-110. https://doi.org/10.1093/em/cau160.

Piriyev, R. (2020). Avropa akademik vokal ifachilig mektebinin İlham Nazarovun kontratenor kimi formalashmasinda rolu [The role of the European Academic School of Vocal Performance on the Formation of Ilham Nazarov as a Countertenor]. Search, 2(36), 159-169 [in Azerbaijani].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-18

Як цитувати

Humbatov, V. (2020). Наукова творчість Ільхама Назарова, яскравого представника сучасної школи вокального виконавства Азербайджану. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музичне мистецтво, 3(2), 132–145. https://doi.org/10.31866/2616-7581.3.2.2020.219158

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ