Традиція, трансформація та інновація в бандурному виконавстві української діаспори Австралії

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31866/2616-7581.2.2.2019.187440

Ключові слова:

бандура, харківська бандура, українська діаспора, Австралія, інновація, традиція, Г. Хоткевич

Анотація

У повоєнні роки Другої світової війни українська діаспора в Австралії зберегла харківську бандуру, спосіб гри, репертуар та техніку виконання до кінця 1980-х рр. У зазначений період на новому терені цей спосіб гри на бандурі зазнав низки трансформацій та нововведень. Традиція, яка збереглася, проливає світло на історію бандури та демонструє процес трансформації, що їх зазнає етнічна музична культура в ізольованих осередках, а також феномен інноваційного розвитку.

Мета дослідження полягає у виявленні закономірностей, передумов трансформації та інновації в грі на бандурі харківського типу в українській діаспорі Австралії.

Методологія дослідження побудована на історичному, системному, соціологічному та культурологічному підходах із залученням наукових досліджень у суміжних галузях музикознавства. Метод історично-хронологічного аналізу застосовується для виявлення особливостей традиційної гри на бандурі. Метод системної класифікації виконавської практики застосовується для порівняння збережених способів, що побутують в Україні, та виконавської практики в Австралії. Аналіз був сфокусований на харківську бандуру, техніку та репертуар Гната Хотеквича, його студентів та послідовників, його філософію відносно мистецтва гри на бандурі, з особливим акцентом на діяльність Г. Бажула та його студента П. Деряжного. Джерельну базу статті складають монографії, наукові статті та епістолярна спадщина традиційного та академічного виконання на бандурі, що розглядають бандурну діяльність Г. Бажула (харківський тип інструмента) в Австралії. Деякі висновки були зроблені на базі особистих спостережень автора та численних інтерв’ю з видатними представниками української діаспори Австралії.

Наукова новизна праці полягає у залученні до наукового обігу органологічного та ерґологічного аналізу діяльності бандуристів, котрі застосовували харківський спосіб та техніку гри. Виявлено рівень збереження традиції, систематизовано еволюційні зміни способів гри, окреслено коло оригінальних прийомів гри, введених у виконавство у українській діаспорі Австралії.

Висновки. Збереження традиційних артефактів української культури відбувається у численних ізольованих громадах діаспори по всьому світу. В українській діаспорі в Австралії харківська бандура, виконавство на харківській бандурі, харківський спосіб гри та репертуар функціонували до кінця 1980-х. Однак, на Австралійському континенті, цей стиль зазнав певної трансформації та новаторства, що відображало середовище, в якому цей культурний артефакт використовувався. Ці культурні залишки дозволяють нам краще зрозуміти та реконструювати невідомі сторінки історії бандурного виконавства в Україні, а також демонструють процеси трансформації, які традиційна етнічна музична культура зазнає в ізольованих центрах. Дане дослідження демонструє механізми впровадження інновацій у процеси розвитку культурних артефактів, їх систематизацію і дозволяє здійснювати аналогічні розвідки у ізольованих культурних осередках інших країн світу.

Біографія автора

Victor Mishalow, Університет Монаша

Кандидат мистецтвознавства, науковий співробітник

Посилання

Bazhul, H. (1960). Hnat Khotkevych. Novyi obrii, 2, 142-149 [in Ukrainian].

Bazhul, H. (1969, December 21). Kobzarske mystetstvo v Avstralii [Bandura art in Australia]. Vilna dumka [in Ukrainian].

Bazhul, H. (1982, June 13). Alfa i omeha mystetskoi odynytsi v Sidnei [The alpha and omega of an artistic ensemble in Sydney]. Vilna dumka [in Ukrainian].

Bazhul, H. (1984). Z banduroiu po svitu [With bandura around the world]. Bandura, 9-10, 46-52 [in Ukrainian].

Bazhul, H. (1985). Alfa i omeha mystetskoi odynytsi v Sidnei [The alpha and omega of an artistic ensemble in Sydney]. Bandura, 13-14, 27-32 [in Ukrainian].

Bazhul, H. (1994). Z dalekykh dniv [From far off times]. In A. Bolabolchenko, & H. Khotkevych (Comps.), Hnat Khotkevych: Spohady, statti, svitlyny [Hnat Hotkevych: Memories, articles, photos]. Кyiv: Кobza [in Ukrainian].

Bazhul H. (1996). Z delekykh dniv [From far off times]. In A. Bolabolchenko, Hnat Khotkevych: Biohrafichni narysy [Hnat Hotkevych: Biographical Essays]. Кyiv: Litopys [in Ukrainian].

Broyako, N.B. (1997). Teoretychni aspekty vykonavskoi tekhniky bandurysta [Theoretical aspects of performance techniques of bandurists] [Monograph]. Ivano-Frankivsk [in Ukrainian].

Cherkaskiy, L.M. (2003). Ukrainski narodni muzychni instrumenty [Ukrainian folk musical instruments]. Kyiv: Tekhnika [in Ukrainian].

Davydov, M. (2005). Istoriia vykonavstva na narodnykh instrumentakh (Ukrainska akademichna shkola) [History of Folk Instrument Performance (Ukrainian Academic School)]. Kyiv: Ukrainian National Tchaikovsky Academy of Music [in Ukrainian].

Denysenko, L. (1970, July 19). Kapela bandurystiv v Avstralii [Bandurist Chorus in Australia]. Vilna dumka [in Ukrainian].

Diakowsky, M. (1958a). A Note on the History of the Bandura. The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U. S., 3-4, 1419-1420 [in English].

Diakowsky, M. (1958b). The Bandura. The Ukrainian Trend, 1, 18-36 [in English].

Dibrivny, I. (1989, November 12). Hryhory Bazhul: Nekroloh [Hryhory Bazhul: Obituary]. Vilna dumka [in Ukrainian].

Dutchak, V.H. (2001). Metodyko-pedahohichni zasady Hnata Khotkevycha ta yikh rozvytok u kobzarskomu mystetstvi zarubizhzhia [Methodological and pedagogical foundations of Hnat Hotkevich and their development in kobza art abroad]. Mystetstvoznavchi zapysky, 1, 193-203 [in Ukrainian].

Dutchak, V.H. (2011). Zberezhennia i rozvytok rehionalnykh tradytsii kobzarskoho instrumentariiu v ukrainskomu zarubizhzhi (kinets XX – pochatok XXI st.) [Preservation and development of regional traditions of kobza instruments in Ukrainian abroad (end of XX – beginning of XXI century)]. Ukrainska kultura: mynule, suchasne, shliakhy rozvytku: Naukovi zapysky Rivnenskoho derzhavnoho humanitarnoho universytetu, 17 (vol. 1), 230-234 [in Ukrainian].

Haydamaka, L. (1970). Тhe Kobza-bandura – National Ukrainian Musical Instrument. Guitar Review, 33, 13-18 [in English].

Horniatkevych, A. (1992). Ukrainski narodni muzychni instrumenty v Kanadi [Ukrainian folk music instruments in Canada]. Narodna tvorchist ta etnohrafiia, 4, 45-50 [in Ukrainian].

Humeniuk, A. (1967). Ukrainski narodni muzychni instrumenty [Ukrainian folk music instruments]. Kyiv: Naukova Dumka [in Ukrainian].

Lastovych-Chulivsky, S. (1956). Lysty pro banduru [Letters about the Bandura]. New York [in Ukrainian].

Lastovych-Chulivsky, S. (1965). Bandura [Manuscript]. Munich [in Ukrainian].

Lutsiv, V. (1999). Vid Bystrytsi do Temzy: spohady, dokumenty, publikatsii, lysty [From the Bystrytsia River to the Thames: Memories, documents, publications, letters]. Lviv: Dyvosvit [in Ukrainian].

Mishalow, V. (1999). A Short History of the Bandura. East European Meetings in Ethnomusicology, 6, 69-86 [in English].

Mishalow, V. (2005). Gnat Khotkevich i razrabotka nomenklatury kharkovskoi bandury [Gnat Khotkevich and the development of the nomenclature of the Kharkov bandura]. In Problemy instrumentovedcheskoi terminologii, Proceedings of the International Conference (pp. 15-17). St. Petersburg: RIII [in Russian].

Mishalow, V. (2010). Vyrobnytstvo bandury v diaspori [Bandura production in the diaspora]. In H. Khotkevych, Bandura ta yii konstruktsiia [Bandura and its construction] (pp. 123-127). Kharkiv: Fond natsionalno-kulturnykh initsiatyv imeni Hnata Khotkevycha [in Ukrainian].

Mishalow, V. (2013). Kharkivska bandura: Kulturolohichno-mystetski aspekty genezy i rozvytku vykonavstva na ukrainskomu narodnomu instrumenti [Kharkiv Bandura: Cultural and Artistic Aspects of Genesis and Performance Development on the Ukrainian Folk Instrument][Monograph]. Kharkiv: Publisher Savchuk [in Ukrainian].

Samchuk, U. (1976). Zhyvi struny: Bandura i bandurysty [Live strings: Bandura and bandura players]. Detroit: Vydannia Kapely bandurystiv imeni T. Shevchenka [in Ukrainian].

Vavryk, O. Kobzarski shkoly v Ukraini [Kobzar school in Ukraine] [Monograph]. Ternopil: Zbruch [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-20

Як цитувати

Mishalow, V. (2019). Традиція, трансформація та інновація в бандурному виконавстві української діаспори Австралії. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музичне мистецтво, 2(2), 163–172. https://doi.org/10.31866/2616-7581.2.2.2019.187440

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ