DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7581.2.1.2019.171790

Функціонування словацько-українського пісенного фольклору (на прикладі фестивалю «Маковицька струна»)

Olga Fabryka-Protska

Анотація


Мета роботи. Дослідження пов’язане із висвітленням питання специфіки побутування словацько-українського пісенного фольклору на території Східної Словаччини, розкриттям питання функціонування пісенного фестивалю «Маковицька струна». Методологія дослідження полягає у поєднанні методів пізнання, зумовлених вимогами об’єктивного аналізу історичних джерел, що відображають основні тенденції розвитку та функціонування культурно-мистецького життя українців Пряшівщини другої половини ХХ – початку ХХІ ст. Наукова новизна роботи полягає у комплексному висвітленні словацько-українських пісенних зв’язків. Взаємозв’язки між українською пісенною творчістю і словацькими народними піснями є одним із першочергових завдань фольклористів та музикознавців в наш час. Висновки. Доведено, що вивчення етнічної історії, особливостей пісенного фольклору українського населення на різних теренах є одним із головних питань сьогодення. Спільний етнографічний кордон між українським та словацьким населенням в районі Закарпаття і Пряшівщини (Східна Словаччина) сприяв культурним, економічним та фольклорним зв’язкам між ними. У процесах трансформації форм побутування народнопісенної культури та обрядовості, а також взаємодії пісенної традиції та новотворчості, зокрема пов’язаної з впливом ословачення сучасної культури русинів-українців, виявлено, що в місцеве русинське піснетворення вплітаються цілі образно-поетичні кліше, взяті зі словацького фольклору; все що є особливим у змісті і формі як лемківського, так і русинського фольклорів не відділяє їх від загального масиву традиційної музично-пісенної та усної словесності українського народу, не виокремлює їх, а навпаки, доповнює, збагачує цей масив неповторними елементами й рисами. Фольклорні фестивалі русинів-українців, попри процеси асиміляції, надзвичайно популярні в сучасний період серед українського населення Словаччини.

Ключові слова


пісенний фольклор; русини-українці; лемки; Східна Словаччина; фестиваль

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Bartok, B. (1966). Narodnaia muzyka Vengrii i sosednikh narodo [Folk music of Hungary and neighboring nations]. Moscow: Muzyka [in Russian].

Fabryka-Protska, O. (2013). Pisenna kultura lemkiv Ukrainy (XX-XXI st.) [Song culture of Lemkos of Ukraine (XX-XXI centuries)] [Monograph]. Ivano-Frankivsk: Nova Zoria [in Ukrainian].

Karas, H. (2012). Muzychna kultura ukrainskoi diaspory u svitovomu chasoprostori XX stolittia [Musical culture of the Ukrainian diaspora in the world of the twentieth century time period] [Monograph]. Ivano-Frankivsk: Tipovit [in Ukrainian].

Karshko, A. (2002). Makovyts'ka struna. Spivy moho krayu. [Makovitsa string. Singing my land ]. Published by Presov:”NITECH s.r.o” [in Slovak].

Kovach, F. (Ed). (1999). Kraieznavchyi slovnyk rusyniv-ukraintsiv. Priashivshchyna [Local history Rusyn-Ukrainians dictionary of the Presov region]. Priashiv: Soiuz rusyniv-ukraintsiv Slovatskoi respubliky [in Ukrainian].

Kozminova, A. (1922). Podkarpatska Rus. Prace a zivot pos trance kulturni, hospodarska a narodopisne [Subcarpathian Rus. Work and life trance cultural, economic and ethnographic]. Praha [in Czech].

Melnyk, O.Yu. (1970). Slovatsko-ukrainski pisenni zv’iazky [Slovak-Ukrainian song links]. Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoho universytetu [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Ольга Фабрика-Процька

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |