Художньо-творчий розвиток учнів молодшого шкільного віку засобом iнтеграцiї мистецтв

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31866/2616-7581.2.1.2019.171789

Ключові слова:

художньо-творча діяльність, художньо-творчий розвиток, види мистецтва, інтеграція мистецтв

Анотація

На сучасному етапі модернізації системи освіти в Україні проблема формування творчої особистості та її здатності до художньо-творчої діяльності посідає одне з чільних місць у мистецькій педагогіці сьогодення. Актуальним завданням є забезпечення умов для художньо-творчого розвитку особистості кожної дитини молодшого шкільного віку, що сприяє її гармонійному та всебічному розвитку в умовах мистецьких навчальних закладів. Ці завдання потребують оновлення мистецьких концепцій та парадигм у галузі художньо-творчого навчання учнів початкових класів, а загострення суперечності між потребою спеціалізованих мистецьких навчальних закладів в оптимізації творчого розвитку дітей даного віку та недостатнім рівнем методичного забезпечення навчального процесу зумовлює актуальність даного дослідження. Оскільки саме в процесі художньо-творчої діяльності у дітей молодшого шкільного віку розвивається інтерес до різних видів мистецтва, а надалі й любов та невичерпне бажання займатися певним з них, тому успіх й ефективність такого розвитку в мистецьких навчальних закладах повністю залежить від професіоналізму та компетентності викладача. Тільки педагог в процесі занять здатний створити такі умови, що сприятимуть набуттю учнями 1-4 класів основних навичок художньо-творчої діяльності й завдяки яким діти матимуть змогу запам’ятовувати та впізнавати твори різних видів мистецтва, радіти їм, перейматися змістом творів, красою їх форми та образів. Мета дослідження – обґрунтування основних умов для педагогів мистецьких навчальних закладів щодо ефективності художньо-творчого розвитку в процесі занять засобами інтеграції мистецтв. У методологічну основу дослідження були покладені загальнодидактичні принципи (зв’язок з навколишньою дійсністю, системність та послідовність навчання та індивідуальний підхід до розвитку дітей молодшого шкільного віку), а також принципи художньо-творчого розвитку учнів 1–4 класів у школах мистецтв, які пов’язані зі специфікою різних видів мистецької діяльності: спонукання дітей до розкриття творчого потенціалу в процесі занять різними видами мистецтв; застосування в процесі занять інтеграції мистецтв як засобу художньо-творчого розвитку дітей молодшого шкільного віку; збагачення естетичного досвіду учнів, а також спрямованість художньо- творчого розвитку щодо осягнення художнього образу шляхом засвоєння засобів художньої виразності різних видів мистецтва. У багатьох педагогічних дослідженнях було доведено, що саме початковий шкільний період є сприятливим щодо розвитку творчої особистості дитини в процесі художньо- творчої діяльності, і саме цей вік сприяє її всебічному пізнавальному розвитку. Оскільки учні молодшого шкільного віку виявляють високу пізнавальну активність та психологічну готовність до художньо-творчої діяльності, вони досить легко піддаються навчанню і можуть засвоїти великий обсяг інформації з різних видів мистецтва. Застосування інтеграції в процесі занять в школах мистецтв з дітьми молодшого шкільного віку, найперше, дозволить досягнути цілісності в педагогічному процесі, певною мірою залучити учнів до світу мистецтва, шляхом участі у різних видах художньо-творчої діяльності, а також реалізувати нові методи та засоби художньо-творчого навчання, завдяки можливості застосування індивідуального підходу до кожної дитини. Адже з впровадженням інтеграції мистецтв відбувається: по-перше, наближення дітей до мистецьких знань не тільки через розум, а й через відчуття та емоції; по-друге, розкриття внутрішнього світу дітей молодшого шкільного віку та їх максимальне зближення з педагогом. Висновки. Застосування художньої інтеграції на заняттях в мистецьких навчальних закладах сприяє глибокому засвоєнню учнями молодшого шкільного віку художньої культури та мистецької спадщини, розвитку пізнавального інтересу, а завдяки розвитку творчих здібностей та набутих знань, умінь й навичок, допомагає розкрити їх художньо- творчий потенціал в процесі участі в різних видах художньо-творчої діяльності.

Біографія автора

Olena Ivanenko, МЗВО «Київська Академія мистецтв»

Кандидат педагогічних наук

Посилання

Amonashvili, Sh.A. (1988). Zdravstvuyte, deti! [Hello, children!] (2nd ed.) Moscow: Prosveshchenie [in Russian].

Andreev, V.I. (1988). Dialektika vospitaniya i samovospitaniya tvorcheskoy lichnosti: osnovy pedagogiki tvorchestva [Dialectics of education and self-education of a creative personality: the basics of the pedagogy of creativity]. Kazan: Kazanskii University [in Russian].

Grigorev, N.D., & Shevchenko, G.P. (1988). Problemy vzaimodeistviia iskusstv v sisteme esteticheskogo vospitaniia [Problems of the interaction of arts in the system of aesthetic education]. In Estetichyeskoye vospitaniye v shkolye. Voprosy sisytemnogo pokhoda [Aesthetic education in school. System hike issues] (pp. 61-67). Moscow: Prosveshchenie [in Russian].

Lesgaft, P.F. (1990). Izbrannye pedagogicheskie sochineniia [Selected pedagogical writings]. Moscow: Pedagogika [in Russian].

Pisarevskiy P.S., & Petrova Iu.N. (1987). Problemy esteticheskogo razvitiia lichnosti shkolnika [Problems of aesthetic development of the student’s personality]. Moscow: Pedagogika [in Russian].

Zhukov, V. (2017). Sut intehrovanoho navchannia shkoliariv predmetiv mystetskoho tsyklu [The essence of the integrated education of students of arts subjects]. Pedahohika ta psykholohiia, 57, 54-62. doi: 10.5281/zenodo.843219 [in Ukrainian].

Zhuravlova, L., & Ipkaieva, K. (2019). Formuvannia tvorchykh zdibnostei starshykh doshkilnykiv zasobamy intehratsii riznykh vydiv khudozhnoi tvorchoi diialnosti [Formation of creative abilities of senior preschool children by means of integration of various types of artistic and creative activity]. Molod i rynok, 1 (168), 17-22. doi: 10.24919/2308-4634.2019.158313 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-26

Як цитувати

Ivanenko, O. (2019). Художньо-творчий розвиток учнів молодшого шкільного віку засобом iнтеграцiї мистецтв. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музичне мистецтво, 2(1), 60–70. https://doi.org/10.31866/2616-7581.2.1.2019.171789

Номер

Розділ

ПРАКТИКА