Особистісно орієнтована концепція розвитку музичного мислення студентів у мистецьких вищих навчальних закладах

Автор(и)

  • Olena Pikhtar ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6292-3810

DOI:

https://doi.org/10.31866/2616-7581.2.1.2019.171786

Ключові слова:

музичне мислення, майбутні музиканти-виконавці, особистісно орієнтоване навчання, мистецькі вищі навчальні заклади, фахова підготовка, методична система

Анотація

У статті проаналізовано особистісно орієнтовану концепцію розвитку музичного мислення студентів у мистецьких вищих навчальних закладах. Проектування навчального процесу з урахуванням закономірностей розвитку та саморозвитку особистості створює сприятливі умови для самореалізації творчого потенціалу майбутніх музикантів-виконавців та активізації їхнього музичного мислення. Виявлено специфіку розвитку музичного мислення студентів у контексті особистісно орієнтованого підходу як важливого чинника вдосконалення процесу фахової підготовки. Мета статті – обґрунтування особистісно орієнтованої концепції гармонійного розвитку музичного мислення студентів у мистецьких вищих навчальних закладах, визначення доцільності впровадження у процес фахової підготовки майбутніх музикантів-виконавців особистісно орієнтованої методичної системи навчання. Визначено основні шляхи розвитку музичного мислення студентів: застосування у навчальному процесі гуманістичної моделі фахової підготовки майбутніх музикантів-виконавців, яка передбачає особистісно орієнтовані методи навчання; дослідження музичного мислення студентів з позицій взаємозв’язку інтелектуального, емоційного й особистісного розвитку; використання особистісно орієнтованих ситуацій, у процесі яких активізується творча музично-пізнавальна діяльність студентів, впровадження діалогу як засобу формування суб’єкт-суб’єктних стосунків на музичних заняттях. Доведено, що ефективність розвитку музичного мислення перебуває в прямій кореляційній залежності від розвиненості особистісних якостей і характеристик музичного мислення студентів. Досліджено найперспективніші у розвитку музичного мислення студентів форми й методи особистісно орієнтованого навчання, які спонукають самостійно мислити, спрямовують музичне мислення студентів до активних продуктивних дій, творчої художньо-інтерпретаційної діяльності, креативності. Застосовано комплекс методів дослідження, які спрямовані на активізацію музичного мислення в процесі особистісно орієнтованого навчання, а саме: розв’язування мислительних музичних задач, особистісно орієнтований тренінг, стильова інтерпретація, аналітичне пізнання музичного твору, інструментальний діалог, імпровізація тощо. Наукова новизна дослідження полягає у науково-методичній розробці особистісно орієнтованої концепції фахової підготовки майбутніх музикантів-виконавців як цілісного структурного процесу, яка спрямована на розвиток музичного мислення студентів на основі особистісно орієнтованого підходу. Висновки. Обґрунтована доцільність особистісно орієнтованої концепції розвитку музичного мислення студентів дала змогу розробленню методичної системи поетапного формування музичного мислення, яка забезпечуватиме ефективну фахову підготовку майбутніх музикантів-виконавців у мистецьких вищих навчальних закладах.

Біографія автора

Olena Pikhtar, ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв»

Кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

Burska, O.P. (2003). The phenomenon of musical and performing thinking and the peculiarities of its formation in the process of training and rehearsal activities of students. Scientific notes of Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical Iniversity. Series: Pedagogy and psychology, 8, 121-125 [in English].

Hilman, A.Yu. (2014). Sanohenne myslennia yak chynnyk protydii emotsiinoho stresu v navchalnii diialnosti studenta [Sanogenic thinking as a factor of counteraction of emotional stress in the educational activity of a student] Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu Ostrozka akademiia. Seriia: Psykholohiia i pedahohika, 30, 43-49 [in Ukrainian].

Iakimanskaia, I.S. (2000). Tekhnologiia lichnostno-orientirovannogo obucheniia v sovremennoi shkole [Technology-centered learning in the modern school]. Moscow: Sentiabr [in Russian].

Korobchenko, A.A. (2005). Problemy osobystisno oriientovanoho navchannia u vyshchykh navchalnykh zakladakh [Problems of personality oriented education in higher educational institutions] Zbirnyk naukovykh prats Berdianskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu. Pedahohichni nauky, 4, 140-146 [in Ukrainian].

Kuchma, O. (2012). Tradytsiia ta novatorstvo yak dialohichnyi aspekt zhanrovo-stylovoho formuvannia v suchasnii muzytsi [Tradition and innovation as a dialogical aspect of genre-style formation in contemporary music]. Muzychne mystetstvo i kultura. Naukovyi visnyk ODMA imeni A.V. Nezhdanovoi, 15, 88-97 [in Ukrainian].

Mozghalova, N.H. (2001). Problema muzychnoho myslennia v teorii i praktytsi profesiinoi osvity [The problem of musical thinking in the theory and practice of professional education]. Tvorcha osobystist uchytelia: problemy teorii i praktyky, 6, 45-52 [in Ukrainian].

Petrenko, L. (2018). Porivnialnyi analiz providnykh pohliadiv H. Vashchenka ta A. Makarenka na vykhovannia osobystosti [Comparative analysis of the leading views of G. Vaschenko and A. Makarenko on the education of the individual]. Pedahohichni nauky, 71, 165-172. doi: 10.5281/zenodo.1256811 [in Ukrainian].

Rudenko, Yu.Yu. (2013) Rol osobystisnooriientovanoho navchannia v protsesi formuvannia hotovnosti do osobystisnoho samovyznachennia maibutnoho sotsialnoho pedahoha [A role of personality oriented education in the process of the formation of preparation to the personal self-determination of the future social educator]. Academic notes [Centralukrainian Volodymyr Vynnychenko State Pedagogical University]. Series: Pedagogical Sciences, 120, 286-292 [in Ukrainian].

Yatsenko, S.L. (2015). Personality oriented education: theoretical and applied aspects. Problems of eduction: Scientific method, 85, 231-237.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-26

Як цитувати

Pikhtar, O. (2019). Особистісно орієнтована концепція розвитку музичного мислення студентів у мистецьких вищих навчальних закладах. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музичне мистецтво, 2(1), 50–59. https://doi.org/10.31866/2616-7581.2.1.2019.171786

Номер

Розділ

ПРАКТИКА