DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7581.2.1.2019.171785

Концерт для фортепіано № 6 Анджея Нікодемовича – симптоматична зміна стилю щодо стилю пізнього періоду?

Ewa Nidecka

Анотація


Метою статті є аналіз одного з семи фортепіанних концертів видатного польського композитора сучасності Анджея Нікодемовича (1925–2017), в контексті пізнього стилю, з погляду засобів виразності та форми. У цьому жанрі композитор використовує сильно дисонуючий 12-тональний звуковий матеріал і складні ритмічні поділи, комплементарні ритми, створюючи тим самим щільну звукову структуру. В кінцевому підсумку, вони містять впізнавану стилістичну ідіому, суть якої – ліризм і експресія. Це результат постійної мінливості і різноманітності застосування розробки на рівні мікроформ. Фортепіанний концерт № 6 дещо відмінний від більш ранніх робіт композитора. Порівнюючи всі сім фортепіанних концертів, саме шостий має одну відмітну особливість: це елементи техніки поліфонії. Згадану техніку Анджей Нікодемович часто використовував у релігійних кантатах. Це звернення до традиційної барокової музики. Методологічною основою даної статті є застосування системного аналітичного підходу з виділенням музикознавчого, історичного та текстологічного підходів, що дозволяє виокремити провідні риси пізнього стилю у творах композитора. Науковою новизною даної статті є усвідомлення симптоматичної зміни стилю пізнього періоду у творах композитора як важливої складової його творчості, концерт вперше науково розглядається з епонімічної позиції. Висновки. Техніку поліфонії композитор вміло поєднує з лірично-експресивним музичним матеріалом, який домінує у творі. Відповідно, це є показовою зміною в рамках пізнього стилю композитора.

Ключові слова


Анджей Нікодемович; польський фортепіанний концерт; польська музика XXI століття; сучасна музика

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Drahan, M. (2018). Muzyka przepełniona duchowością [Music filled with spirituality]. In T. Księska- Falger (Ed.), Czas i dźwięk. Spotkania z Andrzejem Nikodemowiczem [Time and sound. Meetings with Andrzej Nikodemowicz] (pp. 71-73). Lublin: Gaudium [in Polish].

Festival programs «Andrzej Nikodemowicz – czas i dźwięk» 2012–2018 [Festival programs “Andrzej Nikodemowicz - time and sound” 2012–2018] [in Polish].

Nidecka, E. (2010). Muzyka sakralna w twórczości Andrzeja Nikodemowicza [Sacral music in the works of Andrzej Nikodemowicz]. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego [in Polish].

Nidecka, E. (2018). I Koncert fortepianowy Andrzeja Nikodemowicza – ukryte pragnienie wolności [Piano Concerto No. 1 by Nikodemowicz – a hidden desire for freedom]. Notes Muzyczny. 1(9), 214-222. doi: 10.5604/01.3001.0012.9902 [in Polish].

Nikodemowicz, A. (2004). Moje lwowskie lata [My Lviv years]. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia, 2 (L), 189-198 [in Polish].

Nikodemowicz, M. (2018). Ojciec. In T. Księska-Falger (Ed.), Czas i dźwięk. Spotkania z Andrzejem Nikodemowiczem [Time and sound. Meetings with Andrzej Nikodemowicz] (pp. 21-24). Lublin: Gaudium [in Polish].

Örmeny, J. (2018). Podarował światu piękno i miłość [He gave the world beauty and love]. In T. Księska-Falger (Ed.), Czas i dźwięk. Spotkania z Andrzejem Nikodemowiczem [Time and sound. Meetings with Andrzej Nikodemowicz] (pp. 101-106). Lublin: Gaudium [in Polish].

Piotrowska, M. (1982). Neoklasycyzm w muzyce XX wieku [Neoclassicism in 20th-Century Music]. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej [in Polish].

Tomaszewski, M. (2003). Muzyka w dialogu ze słowem [Music in dialogue with the word]. Kraków: Akademia Muzyczna [in Polish].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Ева Нідецка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |