Досвід саморегулювання як основа успішної професійної підготовки студентів-музикантів

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31866/2616-7581.2.2018.153379

Ключові слова:

саморегуляція, досвід, студенти-музиканти, професійна підготовка

Анотація

Пріоритетним завданням сучасної системи професійної підготовки фахівців у галузі музичного мистецтва є підготовка спеціалістів, здатних до безперервного саморозвитку та самовдосконалення в обраній професії. Затребувані сьогоденням професійні якості значною мірою ґрунтуються на активізації механізмів саморегуляції особистості. Набуття студентами досвіду саморегулювання в процесі навчання у вищому мистецькому навчальному закладі постає умовою їхнього успішного професійного становлення та ефективного входження в професійну діяльність.

Всебічне вивчення феномена саморегуляції є тим науковим підґрунтям, що уможливлює вирішення стратегічних завдань сучасної системи освіти. Відтак підвищення ефективності професійної підготовки майбутніх музикантів шляхом створення педагогічних умов для розвитку умінь і навичок саморегуляції в ході навчання у вищому мистецькому навчальному закладі, що є метою цього дослідження, потребує систематизації наявних даних стосовно музично-виконавської та навчальної діяльності в координатах набуття студентами індивідуального досвіду саморегулювання. Логіка досягнення зазначеної мети зумовила вибір методів дослідження: критичний аналіз наукової та методичної літератури з проблеми (для виявлення ступеня розробленості та перспективи подальших розвідок), методи систематизації та аналогії (для виявлення специфічних особливостей саморегуляції музично-виконавської діяльності в порівнянні з іншими видами діяльності), методи абстрагування  та моделювання (для вивчення структури досліджуваного феномена як інтегративного утворення, що поєднує компоненти досвіду особистості із структурними ланками саморегуляції як процесу).

Залежно від виду діяльності та умов її здійснення саморегуляція здійснюється різними психічними засобами, а навички саморегуляції певного виду діяльності складаються у досвід саморегулювання фахівця, що має унікальну структуру, яка віддзеркалює сутнісні особливості виду професійної діяльності та індивідуальний стиль саморегулювання цієї діяльності.

Як особистісне утворення, що формується в результаті реалізації чисельних стратегій досягнення професійнозначущої мети, досвід саморегулювання постає складним феноменом, що віддзеркалює структурні ланки саморегуляції як процесу та структури індивідуального досвіду особистості як результату й основи його професійної діяльності, закріпленої в системі знань, умінь, навичок та емоційно-ціннісних ставлень.

Висновки. Набуття досвіду саморегулювання в координатах музичного мистецтва є процесом уходження особистості до духовного універсуму загальнолюдської культури та основою й результатом професійної самореалізації музиканта. Специфічні особливості музично-виконавської діяльності зумовлюють своєрідність досвіду саморегулювання фахівців у галузі музичного мистецтва і повинні враховуватися у створенні педагогічних умов для його формування.

Біографія автора

Yuliia Lebid, Київський національний університет культури і мистецтв

Кандидат педагогічних наук; старший викладач кафедри музичного мистецтва

Посилання

Artemova, O.I. (2010). Profesiina samorealizatsiia osobystosti v suchasnykh umovakh [Professional self-realization of the person in modern conditions]. Osvita rehionu: politolohiia, psykholohiia, komunikatsii, 1, 97. Retrieved from http://social-science.com.ua/article/186 [in Ukrainian].

Hrynova, M. (2013). Samorehuliatsiia yak osnova uspishnoi navchalnoi diialnosti molodi [Self-regulation as the basis for successful youth education]. Problemy pidhotovky suchasnoho vchytelia, 8 (2), 159-163 [in Ukrainian].

Kislyakova, L.P., & Zobnina, T.V. (2017). Issledovanie vzaimosvyazi sposobnosti k samoregulyatsii deyatelnosti i motivatsii dostizheniy, silyi voli, tvorcheskogo potentsiala lichnosti studentov – buduschih pedagogov [Investigation of the interconnection of the ability to self-regulate activities and motivate achievements, willpower, creative potential of the personality of students – future educators]. Sovremennyie issledovaniya sotsialnyih problem, 8, (8), 99-111. doi: https://doi.org/10.12731/2218-7405-2017-8-99-111 [in Russian].

Klochko, V.E., & Galazhinskiy, E.V. (1999). Samorealizatsiya lichnosti: sistemnyiy vzglyad [Self-realization of personality: a systemic view]. Tomsk: Izdatelstvo Tomskogo universiteta [in Russian].

Konopkin, O.A. (2011). Psihologicheskie mehanizmyi regulyatsii deyatelnosti [Psychological mechanisms of regulation of activity] [Monograph] (2nd ed.). Moscow: Lenand [in Russian].

Sysoieva, S.O. (2000). Problema formuvannia osobystosti, zdatnoi do tvorchoi samorealizatsii [The problem of forming a person capable of creative self-realization]. Naukovi pratsi: Pedahohika, 1 (7), 13-19 [in Ukrainian].

Yunyk, D.H. (2015). Samokorektsiia vykonavskoi diialnosti muzykantiv-instrumentalistiv [Self-correction of performances of instrumental musicians]. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M.P. Drahomanova, Seriia 14: Teoriia i metodyka mystetskoi osvity, 17 (22),

-20 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-26

Як цитувати

Lebid, Y. (2018). Досвід саморегулювання як основа успішної професійної підготовки студентів-музикантів. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музичне мистецтво, (2), 69–77. https://doi.org/10.31866/2616-7581.2.2018.153379

Номер

Розділ

ПРАКТИКА