Залієва, Л. «Шляхи розвитку хормейстерського мистецтва в Азербайджані». Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музичне мистецтво, вип. 4, вип. 1, Червень 2021, с. 21-33, doi:10.31866/2616-7581.4.1.2021.233335.