Tylyk, I. (2019) «Специфіка образно-драматургічної взаємодії музичного і вербально-текстового концептів у творчості Артемія Веделя», Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музичне мистецтво, 2(2), с. 140–150. doi: 10.31866/2616-7581.2.2.2019.187439.