Tylyk, I. (2019). Специфіка образно-драматургічної взаємодії музичного і вербально-текстового концептів у творчості Артемія Веделя. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музичне мистецтво, 2(2), 140–150. https://doi.org/10.31866/2616-7581.2.2.2019.187439