(1)
Tylyk, I. Специфіка образно-драматургічної взаємодії музичного і вербально-текстового концептів у творчості Артемія Веделя. Vìsn. Kiïv. nac. unìv. kulʹt. mistec., Ser.: Muzične mistec. 2019, 2, 140-150.