(1)
Lysenko, O. Музично-виконавська діяльність крізь призму категоріального визначення функціональних систем мислення, мовлення та інтонаційних засобів вираження. Vìsn. Kiïv. nac. unìv. kulʹt. mistec., Ser.: Muzične mistec. 2018, 18-31.